Effektivitet på produktionen


1122124-bright-ideaNär man har en produktionsavdelning kan det ibland kännas som hela företaget växer och faller i takt med hur det går för produktionen. Effektivitet är verkligen ett nyckelord för att man ska kunna producera så felfritt som möjligt, på rätt sätt. Effektiviteten kan först undersöka hos dem som sköter produktionen. Från och med att en beställning har kommit in, hur lång tid tar det innan den når produktionen? Och hur lång tid tar det innan produktionen är färdig att leverera? Dessa saker handlar ofta om personer som ska vidarebefordra mejl, meddela eller på annat sätt sätta igång det nya produktionsprojektet. Se över och ta reda på om det finns några flaskhalsar där beställningen sitter och gör ingenting på tok för länge. Där behöver man strukturera om och hjälpa personerna att göra deras arbetssätt mer effektivt.Maskinerna är också en viktig del i produktionen. Man antar alltid att en maskin jobbar alltid i största kapacitet, men beroende på hur man använder den kan detta vara helt felaktigt. OEE-värden är viktiga att förstå i det här sammanhanget. OEE står för Overall Equipment Effectiveness, den svenska termen för samma sak är TAK (Tillgänglighet, Anläggningsutbyte, Kvalitetsutbyte). Värdet visar på hur effektiv en maskin är, men ska inte tas svart på vitt. Det är mer ett verktyg för att se vart problemen ligger och hur man löser problemen, inte för att se exakt hur stora problemen är.Det enklaste sättet att ta fram OEE-värdet på en maskin är att ha en tillförlitlig programvara som analyserar arbetet. Axxos tillhandahåller OEE-program som inte bara analyserar fram flaskhalsar utan kan också föreslå förändringar för att förbättra effektiviteten.