Lägga ned verksamheten


Den vanligaste bolagsformen är aktiebolag och har du startat ett företag online är det säker ett sådant. Mindre vanligt är handelsbolag och kommanditbolag.NedläggningDessutom kan ett företag vara en så kallad ”enskild näringsidkare”, eller enskild firma som det hette i folkmun. Men detta är ett privat eller personligt sätt att driva affärer jämfört med motsatsen som är en ”juridisk person”. Det finns även ytterligare några företagsformer men dessa är ganska undanskymda, undantaget ekonomiska föreningar. Exempel på det sistnämnda är de bondesammanslutningar som Arla eller Lantmännen.Vad aktiebolag beträffar kan man påpeka att de mindre av dessa benämns ”fåmansföretag” vilket som exempel kan vara ett familjeföretag eller liknande. Motsatsen är ”de stora” som Volvo eller Elektrolux.

Trist med konkurs

Om ett aktiebolag skall upphöra går det inte bara att lämna allt för vind och våg, det finns givetvis regler för detta. Hos Verksamt.se går det att hitta information om vad det är som gäller vid olika scenarion. Ska det exempelvis säljas, ansökas om konkurs eller något annat.Vad som skall göras i denna situation är att lämna över det hela till proffs. Hos företaget Citadellet Likvidationer AB kan man få bra förslag på hur det skall gå till. Kanske kan företaget räddas med en fusion, det vill säga en sammanslagning. Den som inte kan eller vill driva sitt bolag vidare kanske inte känner till vilka möjligheter som finns. Men det gör Citadellet.

Svåra beslut

Att ett företag inte kan drivas längre kan ha många orsaker. Sjukdom eller dödsfall är inte ovanligt. Vid ett dödsfall kanske de anhöriga inte har en aning om hur man ska förfara med den avlidne familjemedlemmens bolag.Man har inte de kunskaper som krävs, det har aldrig varit aktuellt att sätta sig in i hur bolaget fungerar. Den plötsligt avlidne har skött allting som ett enmansbolag. Eller också finns det helt enkelt ingen köpare till ett bolag man inte vill driva längre.