Etiketten ska ha all information


Många branscher som säljer fysiska produkter behöver även märka sina produkter med lämpliga etiketter. Finns det brister i märkning kan vissa produkter ha en negativ påverkan på konsumenters hälsa, därför finns det mycket lagar och regler kring vad etiketter ska innehålla. Därför behöver tillverkande företag ta märkningen på allvar.

Konsumentens rättigheter

Märkningar och etiketter är otroligt viktiga för konsumenten. Det är för att all viktig information om en produkt ska finnas angiven här. Nästan alla delar av tillverkning behöver någon form av märkning men vissa branscher behöver den mer än andra. Om du är verksam inom livsmedelsbranschen, till exempel, ska du lista ingredienser och deklarera näringsämnen. En annan bransch där etiketter är viktiga är läkemedelsbranschen, där märkningen nästan kan vara livsavgörande för kunden. På etiketten ska patientens information finnas, aktiva ämnen, och patienten ska kunna hitta information om dosering av det aktuella läkemedlet.

Investera i bra printutrustning

Genom att investera i avancerad digital printutrustning kan du lita på att åtminstone märkningen är tillverkad som den ska. En annan del som du behöver jobba på är att se till att all text på märkning är korrekt. Läs mer här om vilka produkter som finns tillgängliga för att börja märka dina produkter.