Struktur och navigering


struktur hemsida

När webben skapades i början av nittiotalet så var det en sak som gjorde det speciellt, länkarna. Det är även just länkarna som skapar det nät som beskrivs när man pratar om the world wide web. 

Struktur

Hur sidorna på en sajt länkar och interagerar med varandra är vad man brukar prata om när man pratar om en sajts struktur. Ofta handlar detta om menydesign, men inte alltid. En hemsidas struktur brukar kunna beskrivas på ett antal olika sätt.

Platt struktur

På en hemsida med platt struktur så går alla sajtens sidor att nå från alla sidor. Det finns inte några lager i menyn utan allt finns i samma lista. Detta kan fungera bra på sajter med väldigt lite information där all information dessutom är lika viktig.

Hierarkisk struktur

Motsatsen till en platt struktur är en hierarkisk struktur där sajtens sidor är ordnade i olika lager. Detta är extra passande för sajter med många olika undersidor. På många webbutiker kan man till ett exempel se hur menyn har ett första lager med sajter och struktur som listar olika produktområden. Genom detta kan man sedan klicka sig vidare igenom till underkategorier och slutligen sidor för enskilda produkter. Om man istället skulle ha använt sig av en platt struktur på denna sidan så skulle menyn ha tusentals olika alternativ. Det hade varit omöjligt att hitta det man sökte på en rimlig tid.

Sammanfattningsvis är strukturen på de flesta sajterna en variation mellan dessa två olika varianterna.

Navigation

Som ni förstår efter att ha läst ovanstående stycken så är struktur och navigation direkt sammanlänkade. Navigation kan dock ske utan att det påverkar sajtens struktur. Allt mer ofta så används till exempel ensides sajter där informationen är packad på en enda sida där man kan navigera sig runt med en ny. Även menyns design är en viktig del av navigationen då det skall förklara och visa sajtens struktur på ett bra sätt.