Användarvänlighet eller anändbarhet


Att skapa en användarvänlig webbsida ses som en klarhet men när man besöker en sida på Internet så är det inte alltid så enkelt att hitta det man söker efter. Sidan kan vara lätt att använda för informationen presenteras tydligt och menyer är tydliga och enkla att förstå. Men användarvänlighet har skapat en splittring bland webbdesigners för några menar att användbarhet är bättre än användarvänlighet. Med användarvänlighet menas att det ska vara enkelt att använda funktioner och hitta information på webbsidan. Användbarhet syftar till det samma med tillägget att sidan ska fylla en funktion, en nytta. En risk med webbdesign är att sidan kan vara enkel att använda och vara vackert designad men inte innehålla något som man har nytta av eller vill använda.

Jakob Nielsen

Jakob Nielsen är en auktoritet inom användarvänlighet/användbarhet och hans böcker och artiklar används som kurslitteratur på högre och yrkesutbildningar.Han har tagit fram 10 principer som gäller användarvänlighet:

 • Användargränssnittet eller UI (User Interface) ska informera användaren när systemet arbetar typ vid uppladdning.
 • UI ska använda ett visuellt- och skriftspråk som användaren förstår.
 • UI ska tillåta användaren göra egna val som tillexempel avbryta eller ångra.
 • UI ska vara konsekvent och följa de standarder som används av plattformen den körs på.
 • UI ska förebygga fel genom att till exempel varna eller påpeka felaktigheter med en epost adress.
 • UI ska vara konsekvent och inte förändras så att den skapar förvirring.
 • UI ska vara flexibelt och tillåta användaren att välja sitt arbetssätt.
 • Presentera inte irrelevant information eftersom detta skapar förvirring och onödig information.
 • Hjälp användaren om något går fel genom att till exempel föreslå en lösning på felet.
 • Dokumentation och hjälp ska vara lätt tillgänglig och lätt att förstå.

Vilken nytta?

Hur vet man om sidan fyller en nytta för besökaren? När man planerar för en webbsida så brukar man utifrån de olika målen man sätter för sidan skapa olika sidor för olika mål. Användaren som besöker din sida kan komma dit av olika anledningar. Man brukar dela in dessa anledningar utifrån var man är i den så kallade behovstrappan.  Om man ser på en webbsida som säljer ekologiska produkter så kan man tänka sig att besökarna kan vara följande (en förenklad modell):

 • Ovetande om produkten
 • Känner till produkten och vill veta mer för att jämföra
 • Vill köpa produkt

Den första typen av besökare som landat på sidan av slump är också svårast att fånga och det finns ingen anledning att försöka fånga den kunden.Besökare typ två ska landa på en informationssida och få den information de behöver. Informationen ska vara sådan att köpbeslutet kortas ner och det ska finnas möjlighet att komma till köp snabbt och enkelt.För den tredje typen av besökare så ska man landa på sidan för produkten/produkter och ett köp vara enkelt.Det är alltså viktigt att veta vem besökare är och främst vilka behov den kan ha. Lös deras behov genom att ge dem vad de behöver och led dem till ett köp om det är ditt mål.