Färglära för webbdesign


Det finns ett antal olika design element som är viktiga för att skapa en känsla för en sida. Designen har som syfte att hjälpa besökaren att hitta, för att leda användaren eller för att skapa en call to acton(att få besökaren utföra en önskad handling). Ett av de elementen som används inom webbdesign är färg och följer oftast de riktlinjer som lärs ut inom färglära. Det finns två vanliga färgsystem som vi kommer i kontakt med ofta. Den ena är CMYK och den andra är RGB.

Färgsystem

Det finns ett antal olika färgsystem som används i olika delar av den grafiska industrin. Det är viktigt att färgerna återges på samma sätt oberoende på var magasinet trycks eller vilken skärm som visar bilden eller filmen. En del färgsystem beror på vilken typ av enhet färgen ska återges på (till exempel bildskärm, projektor, smartphone, tv-skärm) eller om färgen skall återges på tryck och de kallas enhetsberoende system. Andra färgsystem är enhetsoberoende, vilket betyder att dom bygger på hur ögat uppfattar färger.

CMYK

CMYK färger för tryckCMYK färgsystemet baseras färgerna på cyan (C), magenta (M), gult (Y) och svart (K). Färgsystemet används för att återge färg i tryck. Färgerna anges som procentuella blandningar av CMYK-värden, t.ex. C=30%, M=50%, Y=100%, K=0%. CMYK-systemet är ett enhetsberoende färgsystem och det beror på att färgåtergivningen är beroende av papper, tryckfärg och tryckpress. En CMYK-enhet kräver regelbunden kalibrering för att vara säker på att man får önskat tryckresultat. CMYK-färgrymden är oftast mindre än RGB-färgrymden.

RGB

RGB färger för skärmRGB färgsystemet baseras på färgat ljus, rött (R), grönt (G) och blått (B) ljus. Färgsystemet används för visning av bild på bildskärm. Färgerna anges som ett värde av intensitet på ljuset för varje färg, till exempel R=89, G=226, B=246 som är en turkos färg. Åtta bitars färgdjup ger intensitetsnivåer från 0 till 255. Där 0 intensitet motsvarar svart och 255 motsvarar vitt. RGB-systemet är också ett enhetsberoende färgsystem. Enklaste sättet att se detta på är att om man besöker en butik med många TV-skärmar bredvid varandra så ser man att samma program kan återges med lite olika färger, därför är det viktigt med regelbunden kalibrering av dessa enheter.

Färgomfång

Bild på olika färgomfångMed färgomfång menar man alla de färger som är möjliga att återge i ett specifikt medium, t ex en tryckpress. Ögat kan uppfatta många fler färger än som kan återges i tryck eller på skärm. Skärmen i sin tur klarar av att återge färger i högre grad än ett tryck. Detta har att göra med att ögat uppfattar ljuset eller dess reflektion i olika våglängder som en färg. Papper som reflekterar ljus dåligt kan alltså inte heller återge färger lika bra. En vanlig digitalkamera har oftast sRGB inställt på kameran medans du har ett annat färgomfång inställt på skrivaren. Därför kan det också bli fel på färgerna vid utskrifter. 

Kulörton

Beskrivning av färgcirkelnKulörtonerna är alla färger som ingår i spektrat från röd till violett. För enkelhets skull brukar man låta färgerna ligga i en cirkel, färgtoncirkeln. Man brukar också tala om några speciella färger som grundfärger”.

Primärfärger

De tre grundfärgerna definieras som de färger som inte går att blanda till av några andra färger, dvs. blått, gult och rött. De kallas också ”primärfärger” Grundfärger

Sekundärfärger

Om man blandar två grundfärger blir resultatet den färg som ligger mellan dessa i cirkeln, tex. blått – gult grönt. Dessa tre blandfärger kallas sekundärfärger.

Komplementfärg

Varje färg har en s.k. Komplementfärg eller kontrastfärg. Det är den färg som är mest olik, dvs. kontrasterar mest mot den första färgen. I färgtoncirkeln med tre grundfärger finner man dessa mitt emot varandra.

Subtraktiv färgblandning

Om man blandar alla tre grundfärgerna får man i teorin svart, i verkligheten får man samma färg som man brukar få i vattnet när man målar med vattenfärger, d.v.s. gråbrun. Detta kallas subtraktiv färgblandning eftersom man förlorar ljusstyrka när man blandar färgerna.

Additiv färgblandning

Additiv färgblandning baseras på att om man blandar ljus i olika färger så får man vitt ljus. Ett enkelt prov för att se om vitt ljus innehåller färgat ljus är att göra att test som jag tror att alla fått göra i skolan. Det gör man enklast med en prisma. håll prisman så att solen kan lysa på den och se hur det vita ljuset bryts upp i regnbågens alla färger.

Färgkroppen

Beskrivning av en färgkroppFärgtoncirkeln visar bara de olika färgtonerna – eller kulörerna. Det finns ju också en massa mörka, ljusa och grå färger. Naturliga färgsystemet (NCS) beskriver alla färger som en dubbel kon, en färgkropp. Då kan man se alla färger som är möjliga att blanda fram.   

Vithet – Svarthet

Exempel på hur mycket vitt eller svart en färg innehållerVithet/Svarthet anger hur mycket svart respektive vitt en färg innehåller. Genom att blanda vitt eller svart i en färg så får vi alltså en ljusare eller mörkare nyans av färgen 

Mättnad

Exempel på färg mättnadMättnad är ett sätt att beskriva hur mycket ”kulör” det finns i en färg. Mättnadsskala är en skala mellan en ren kulörton och en lika ”mörk” neutralt grå färg. Om man tar två färger till exempel grön och röd från samma nivå i färgkroppen och ändrar den till gråskala så ska dom ha samma grå färg det vill säga mättnad.