Tydlighet, bland det viktigaste


Bland det viktigaste för att lyckas väl med en webbsida är att göra det enkelt för besökaren att direkt få ett visst hum vad sidan handlar om, vilket utbud som finns tillgängligt och hur det vanligtvis presenteras på sidan. En besökare som inte upplever att den får ett grepp om vad som erbjuds, kommer med allra största säkerhet att leta sig vidare, något som i varje enskilt fall, får anses som ett stort misslyckande för den som skapat och driver sidan.StrukturAtt vara tydlig med sitt utbud är bland den absolut viktigaste hörnstenen för att lyckas skapa en framgångsrik hemsida. Det är viktigt att försöka se allting utifrån en besökares synvinkel, eftersom man annars lätt missar viktig information i skapandeprocessen, enbart för att den är självklar för dig själv, men inte för allmänheten. Du måste fundera över vilka besökare du vill ska besöka din sida och vad de rent generellt brukar veta och inte. Många gånger är det bättre att vara övertydlig på ett konkret sätt, än att vara rädd för att förolämpa dina besökares egon.Det går att lära sig mycket av sidor som dessa som du sedan kan dra nytta av och applicera inom dina egna projekt. Ofta ligger logiken i fokus, något som underligt nog kan vara svårt att förhålla sig till, även om det borde vara tvärtom.