Locka besökare till in webbshop


Att sälja produkter och tjänster på nätet är något som blir allt vanligare inom alla branscher. Detta gör dock att konkurrensen blir otroligt hård och att det krävs otroligt bra taktiker för att få kunderna till just dig.  glada leenden

Rabattkoder

Ett säkert sätt att locka uppmärksamhet är erbjudanden och kanske främst rabattkoder. Många brukar göra dessa lite svåra att hitta för att endast belöna sina återkommande kunder men det de som gör det lite annorlunda. Butiken Stonefactory som säljer kakel och stenplattor på nätet har istället för att dölja sin rabattkod valt att göra den så synlig som möjlig på sin blogg! Den är dessutom på  hela 5% och har inte något planerat utgångsdatum. 

Sponsring

Många konsumerar allt mer av sin underhållning på nätet. Oftast så kommer denna underhållningen dessutom från mindre och mer specifika kanaler. Detta gör att du som söker exponering kan fokusera väldigt precis på just din kundgrupp. Detta kan antingen göras via annonsering eller via sponsring av podcasts, Youtube-videos eller liknande. Många påpekar alla de fördelar som det senare alternativet för med sig. Sponsring för nämligen med sig väldigt mycket goodwill och ett bättre rykte hos de lyssnare eller tittare som man vill nå. Det är dessutom extra bra för de företag som vill nå en lite yngre publik. nyheter_

Nyhetsbrev

Om man vill behålla sin goda relation med redan befintliga kunder så är nyhetsbrev ett sätt att låta dem hålla sig ajour med vad som händer i din web shop. Det är också väldigt enkelt att skaffa nya kunder med detta genom att till exempel se till att det finns en ruta där din kund eller prenumerant kan vidarebefordra ditt brev till sina vänner. Se till att brevet innehåller mer än reklam för dina produkter och satsa på att lägga till intressanta artiklar eller tips av olika slag för att hitta fler prenumeranter till din web shop. Belöna dina befintliga kunder om de hjälper dig skaffa nya och se till att du har starka referenser från nöjda kunder på din sida och i dina nyhetsbrev för att locka till dig de kunder som eventuellt tvekar att handla av dig.