Online shopping på ett nytt sätt – Live Shopping Online


Live shopping online, vad är det och hur fungerar det? Live shopping online startade i Kina och har blivit allt populärare med åren. Det innebär att en värd direktsänder medan de berättar om olika produkter, provar dem och svarar på frågor. Live shopping online är alltså ett nytt sätt att handla online. Det ger dig samma möjligheter att ställa frågor om storlekar, produkter och användning som när du är i butiken. Därför får kunden ett mervärde, vilket gör det bättre än att bara beställa produkter från nätet.

Senaste fenomenet

Live shopping online är det senaste fenomenet inom nätshopping och vissa kallar det framtidens shopping. Kunderna känner sig säkrare med sitt beslut när de handlar via live shopping. De får svar på sina frågor och funderingar vilket bidrar till att mindre kunder ångrar sina köp. Live shopping har som fenomen vuxit oerhört mycket och omsätter nu omkring 20 % av hela E-handeln. Det fungerar väldigt bra för företag och är också förmånligt för kunder som slipper åka till butiken. Läs mer på nätet om ditt företag är intresserat av att prova live shopping online, eller om du som konsument vill prova se en direktsändning och köpa produkter live.